currentFrame og totalFrames i ActionScript 3

Et lille hurtigt tip:
I ActionScript 3 findes værdierne currentFrame og totalFrames kun på MovieClips, ikke på stagen, og derfor er det ikke umiddelbart lige til at finde ud af hvor mange frames der er i stagen.

Men, man kan heldigvis få ActionScript 3 til at behandle stagen som om den var et MovieClip, og voila, så findes værdierne:

MovieClip(root).currentFrameDel:These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • del.icio.us
  • digg

Skriv en kommentar